CENTAR ZA OBUKU

Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 165a

Brojevi telefona:
011/3098-273
063/499-129

Email:
cpc@ltc.rs

Radno vreme: 08:00-16:00

Image Alt

Periodična obuka

  /  Periodična obuka

PERIODIČNA OBUKA

USLOV ZA PRODUŽENJE KVALIFIKACIONE KARTICE VOZAČA

Periodična obuka obuhvata jednodnevne seminare čije pohađanje predstavlja uslov za produženje roka važenja (validnosti) kvalifikacione kartice, CPC sertifikata i koda 95.

Kvalifikaciona kartica
U ROKU OD 5 GODINA POTREBNO JE POHAĐATI 5 SEMINARA

Mandatorni petogodišnji period za realizaciju periodičnih obuka počinje da traje od izdavanja kvalifikacione kartice vozača. To u praksi znači da vozač treba da pohađa pet periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka.

Prema programu za sticanje poletnog i periodičnog CPC sertifikata, profesionalni vozač je dužan da jednom godišnje pohađa obavezni seminar u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova.

Moguće je odslušati najviše dva seminara u toku jedne godine, ali sa različitim planom i programom rada.

Seminar se sastoji od najviše sedam nastavnih časova u jednom danu od kojih najviše dva mogu biti praktična,  a koja se mogu izvoditi i na simulatoru.

Seminar sadrži ulazni i izlazni test  trajanju od po 30 minuta, koji treba da proceni početno znanje i znanje kandidata nakon seminara, u cilju poboljšanja i proširenja znanja i praktičnih veština vozača.

PRIJAVLJIVANJE ZA POHAĐANJE PERIODIČNE OBUKE


Prijava za pohađanje obaveznog seminara za sticanje CPC sertifikata se podnosi u LTC Edukativnom Centru u Beogradu (Novi Beograd, poslovna zgrada Jugoagent) Bul. Mihaila Pupina 165a.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o uplati troškova za pohađanje seminara, po važećoj tarifi.
a) Uplatu na ime troškova organizacije seminara unapređenja znanja (periodične obuke) – primer uplatnice;
b) Uplatu na ime troškova pohađanja seminara unapređenja znanja (periodične obuke) – primer uplatnice;

Podršku su nam pružili: